• 0894 03 40 77
 • insaidd.sk@gmail.com
 • Казанлък, ул."Княз Ал.Дондуков-Корсаков" 5

Регистрация на фирма

САМО ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Регистрация на фирма /ЕООД, ООД/ - 150 лв.

Обадете се сега: +359894 034 077

      Регистрирането на търговско дружество в Агенция по вписванията отнема няколко работни дни. Преди да предприемете тази стъпка, трябва да си отговорите на няколко важни въпроса.

 • Каква фирма да открия?
 • Какви са изискванията и стъпките по регистрацията?
 • Какво още трябва да се направи, когато новата фирма започне дейност?

Ние от счетоводна кантора ИНСАЙД|Д Ви предлагаме съдействие при първоначална регистрация на Вашето дружество. Ние ще изготвим всички необходими документи за регистрацията, ще ви дадем инструкции за това какво се изисква от Ваша страна, а след това ще подадем готовите документи в Агенция по вписванията – Търговски регистър. 

За да регистрирате фирмата е необходимо да посетите офиса ни или да ни изпратите на email единствено лична карта – всички останали документи ще изготвим ние.

От вас ще се изисква:

 • да посетите банка по избор, за да откриете набирателна сметка и да внесете необходимият капитал;
 • да посетите лично нотариус, за да заверите образец от подписа си – спесимен;
 • да разпечатате и подпишете документите, след което да ни ги изпратите сканирани на email – при онлайн регистрация.
Може да заявите регистрация на нова фирма на място в нашият офис, като заявите предварително удобен за вас час.
 
Всички услуги от нашата счетоводна къща могат да бъдат изготвени изцяло онлайн.
 
Цялата процедура ще ви отнеме само няколко часа. 
 

Само през февруари – 150 лв.* такса за регистрация на нова фирма, при подписване на договор за счетоводни услуги.

*в цената не са включени нотариална такса и банкова такса за откриване на набирателна сметка.

Често задавани въпроси:

Ако само Вие ще бъдете собственик на фирмата – тогава е необходимо да се регистрира ЕООД. Ако ще имате съдружник – тогава трябва да се регистрира ООД.

 • учредителен акт/дружествен договор;
 • решение на едноличния собственик/протокол от учредително общо събрение за назначаване на управител;
 • нотариално заверен образец от подписа на управителя;
 • декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ;
 • декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРЮЛНЦ;
 • документ за заплатена държавна такса;
 • документ за внесен в банка капитал.
 

Ние изготвяме всички тези документи.

 • Първо – трябва да проверим дали желаното име на фирма е свободно за регистрация. Проверяват се и близки по звучене имена.
 • Второ – изготвянето на всички необходими документи за регистрацията.
 • Трето – посещение при нотариус за заверка на подписа.
 • Четвърто – откриване на набирателна сметка в произволна банка.
 • Пето – подаване на всички документи в Агенция по вписванията-Търговския регистър. 

Hие от ИНСАЙД|Д сме насреща, за да Ви съдействаме през целия процес – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС :

 • Телефон за контакт: 0894 03 40 77
 • Казанлък, ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ 5
 • Работно 08:30-17:30
 • email: insaidd.sk@gmail.com