• 0894 03 40 77
  • insaidd.sk@gmail.com
  • Казанлък, ул."Княз Ал.Дондуков-Корсаков" 5

Начало

Нашите услуги

АБОНАМЕНТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Спестете време като изберете абонаментните счетоводни услуги на ИНСАЙД|Д. Предлагаме Ви индивидуални решения за вашият бизнес.

ОТЧИТАНЕ НА ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Предлагаме ви текущо отчитане на работните заплати и своевременно управление на личният състав на фирмата.

ДДС. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

ДДС е данък, който се дължи от крайният потребител на дадена стока или услуга. Фирмите в България, като посредник между държавата и своите клиенти е длъжна да води стриктно отчитане на този данък. Ние можем да ви помогнем в изготвянето и подаването на всички нужни документи при регистрацията и текущото му отчитане.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Годишното приключване е заключителен етап от счетоводството. Можем да ви съдействаме за попълване на годишна декларация, ако сте физическо лице, или да изготвим пълен комплект от документи /ГФО и годишна декларация/ ако сте юридическо лице.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Консултация и съдействие при откриване на нова фирма, при избор на правна форма. Подготвяне на документи за регистрация в търговски регистър.

ЕДНОКРАТНИ УСЛРУГИ

Счетоводни и данъчни консултации и решения по счетоводни и данъчни въпроси, анализи по предоставени счетоводни баланси. Еднократни счетоводни услуги.

За счетоводна кантора ИНСАЙД|Д

Счетоводна кантора ИНСАЙД|Д предоставя професионални услуги в сферата на счетоводното, данъчното и ТРЗ обслужване. Предлагаме цялостно счетоводно обслужване на физически и юридически лица от различни сфери на икономиката – търговия, строителство, услуги.

За нас доверието на клиентите ни е от първостепенно значение, затова се стремим винаги да изпълняваме услугите ни с изключителна коректност, професионално отношение и прецизност в работата.

Ние вярваме в лоялността към клиента, фирмената тайна, разбиране на проблемите в дълбочина и вземането на адекватни мерки за разрешаването им. Ако и вие споделяте нашите идеи и ценности се свържете с нас на посочените контакти.

Нашите основни цели са:

11– Качествени и бързи счетоводни услуги

– Прецизност в работата. Индивидуален подход

 – Да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти

 – Да защитаваме интересите на клиента

  – Коректност и конфиденциалност

– Обективни и разумни цени за счетоводно обслужване

 

Счетоводна кантора ИНСАЙД|Д

Доверен партньор за счетоводни услуги

  • Телефон за контакт: 0894 034 077
  • Казанлък, ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ 5
  • Работно 08:30-17:30
  • email: insaidd.sk@gmail.com